ESCOLA

ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Carrer Verinal, 24   08551 Tona (Barcelona)

Tel. 93 8125848

Mail: paambxocolata@tona.cat

Directora: Cristina Cardo Flórez

Coordinadora pedagògica: Mireia Petitbò Forcada

Àrea ciutadania, educació i cultura

Regidoria d’educació: Amadeu Lleopart Costa

L’escola bressol  Pa amb Xocolata és un centre de caràcter públic, la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de Tona, i té el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola bressol és la institució que correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil, i acull nens i nenes de 0 a 3 anys. Les funcions de l’escola bressol són oferir un context educatiu i de desenvolupament pels infants, un servei per a les famílies que consideren que és important pel desenvolupament dels infants o bé que no poden ocupar-se dels seus fills-es per motius laborals i un suport pels pares i mares per l’educació dels fills.

En funció de la ràtio vigent, que ve marcada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’escola està organitzada de la següent manera:

1 aula de 4 mesos a 1 any (8 infants)

2 aules d’1 a 2 anys (13 infants)

5 aules de 2 a 3 anys (20 infants)

A cada aula hi ha dues mestres que n’exerceixen la tutoria, el que permet el treball en petit grup i per tant, una atenció més individualitzada.

HORARIS: Les entrades i les sortides són flexibles. Així doncs, l’horari escolar  és de les 8:45h.  fins a les 12:15h.  i de les 14:45h.  fins les 17h.

Les hores d’entrades i sortides no es limiten, sempre i quan no afectin a l’organització del dia a dia.

Pel que fa a l’horari extra del matí, de 7:45h. a 8:45, les famílies que utilitzin aquest servei poden arribar sense esmorzar fins a les 8:30h. i esmorzats fins a les 8:45h.

De 7’45 a 8’45 del matí i de 17’00 a 18’00 de la tarda, hi haurà un servei d’acolliment per aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola fora de l’horari escolar, sempre i quan hi hagi un mínim de 7 alumnes.