ESPAI FAMILIAR

“El que realment aporta qualitat al sistema educatiu no són els mètodes ni les eines, són les persones”

(Catherine L’Ecuyer)

Família i escola comparteixen l’educació de l’infant, desenvolupant i afavorint les complicitats que són necessàries, també facilitant les informacions que siguin rellevants pel procés educatiu. Al mateix temps, vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris.

Per tal de col·laborar conjuntament en l’educació es mantenen uns canals d’informació, col·laboració i participació regulars amb les famílies: el diàleg del dia a dia, les reunions, les entrevistes, la llibreta d’aula, el plafons informatius, i els tallers i festes, entre d’altres. Uns canals que afavoreixen les relacions entre família i escola, basant-se en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.

La família té un paper important i participatiu dins del projecte d’escola, afavorint que se’n senti part. Es cuiden les relacions de manera que l’intercanvi i el diàleg creïn una bona empatia i confiança entre família i escola. És per això, que es potencien trobades de pares, mares i mestres on es pot parlar, intercanviar experiències, punts de vista, reflexions i dubtes sobre l’educació dels infants. I altres espais, on les famílies poden  projectar idees, cursets, xerrades, tallers i festes, per poder enriquir i afavorir aquesta relació.

 

L’adaptació

L’entrada a l’escola és per a l’infant el primer contacte amb la societat: trenca amb el seu entorn i coneix un altre ambient, uns altres adults i viu situacions diferents. En aquesta nova situació no només s’hi adapten els nens sinó també pares i mestres.

L’adaptació dels infants a l’escola bressol es fa amb la presència de les famílies a l’aula, per afavorir que tinguin una persona de referència i facilitar aquest procés. Durant aquest període es fan petits grups, el que permet un acolliment més gradual i individualitzat al nou entorn.