PROJECTE D’ESCOLA

“Fer realitat cada dia una escola en la que nens i nenes puguin viure, descobrir, experimentar, aprendre amb plaer i il·lusió, sentint-se acollits i respectats en la seva identitat.”

Equip de l’EBM Pa amb Xocolata

dsc01045

L’escola bressol Pa amb Xocolata treballa per tal d’iniciar els infants en l’autonomia personal, i en la solidaritat i el respecte vers els altres. Promou que els infants siguin actius, capaços d’experimentar, d’expressar-se, d’estimar i de ser feliços, en un ambient estimulant, de confiança, alegria i serenitat.

L’acompanyament de les mestres en el procés d’aprenentatge dels infants se centra en l’observació directa, el que permet crear uns espais ben pensats, rics i estimulants, i que ofereixen el màxim de possibilitats als infants.

A l’escola es potencia el treball amb grups reduïts per tal d’oferir una atenció més individualitzada als infants, respondre als seus interessos i gaudir d’un ambient tranquil i relaxat. Per afavorir aquesta metodologia es disposa d’uns espais: el de la llum, el taller d’art, l’hort, l’espai motriu, el de contes i poesia i l’exterior.

Per tal de garantir una coherència educativa, una bona organització i un bon funcionament global del centre, és molt important el treball en equip. Un treball que es basa en la reflexió i intercanvi d’opinions, en la il·lusió per avançar conjuntament i perfilar la línea educativa, en la formació permanent… Un equip que comparteix una mateixa manera d’entendre i fer escola, i que va en una mateixa direcció.